ตอกย้ำความสำเร็จ สู่ปีที่ 5 CSR-DIW CONTINUOUS 2018 ใส่ใจชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม

ยังคงเดินหน้ามุ่งมั่นรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการพิจารณาจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้ “โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน” (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW) ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก กรุงเทพฯ

Related Posts