บล.ทรีนีตี้ : BWG แนะนำถือ ราคาเป้าหมายปี 2564 ที่ 0.53 บาท

3Q63 เผชิญขาดทุนหนัก ผลจากค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มจากงานก่อสร้าง
• BWG รายงานผลการดำเนินงานใน 3Q63 ขาดทุน -146 ล้านบาท ผลจากค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มจากงานก่อสร้าง
• ปรับลดประมาณปี 2563 ลงเป็นขาดทุน -110 ล้านบาท จากผลขาดทุนของโครงการจากงานขุดลอกตะกอน โดย 9M63 บริษัทมีผลขาดทุนรวมทั้งสิ้น -124 ล้านบาท ซึ่งเราประเมินว่าใน 4Q63 กำไรของบริษัทจะกลับมาอยู่ในระดับ 10-15 ล้านบาท จากธุรกิจไฟฟ้าที่มีรายได้สม่ำเสมอ และค่าใช้จ่ายที่ลดลงมาก
• คงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมายปี 2564 ที่ 0.53 บาท อ้างอิงวิธี PBV ที่ 0.56 เท่า เทียบเท่า -1SD ซึ่งเป็นระดับ Conservative อย่างไรก็ตาม พื้นฐานปัจจุบันยังไม่มีความน่าสนใจเฉพาะตัวที่โดดเด่น แม้ว่าบริษัทจะมีเสถียรภาพมากขึ้นจากธุรกิจโรงไฟฟ้า (สัดส่วนรายได้ 35%) แต่ธุรกิจกำจัดขยะ (สัดส่วนรายได้ 62%) ยังมีความเสี่ยงของการแข่งขัน และธุรกิจก่อสร้างยังมีความไม่แน่นอนของรายได้

ผลการดำเนินงาน 3Q63 พลิกขาดทุนหนักจากค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มจากงานก่อสร้าง
BWG รายงานผลการดำเนินงานใน 3Q63 ขาดทุน -146 ล้านบาท จากการบันทึกผลขาดทุนของโครงการงานขุดลอกตะกอนซึ่งขนาดของตะกอนที่ขุดได้นั้น ไม่เป็นไปตามที่ TOR ระบุไว้ ส่งผลให้บริษัทต้องบันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 155 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้บันทึกไว้ในไตรมาสนี้ทั้งจำนวน ถ้าไม่นับรวมรายจ่ายเพิ่มดังกล่าวบริษัทจะมีกำไรราว 9 ล้านบาท มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. รายได้ธุรกิจกำจัดขยะ จำนวน 295 ล้านบาท -19% YoY, +15% QoQ จากอัตราค่ากำจัดกากอุตสาหกรรมถัวเฉลี่ยต่อต้นทุนลดลง -22%YoY, ขณะที่ปริมาณกากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น +16% QoQ
2. รายได้ธุรกิจโรงไฟฟ้า จำนวน 173 ล้านบาท เติบโตอย่างมีนัยฯ ถึง +90% YoY,-2% QoQ จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าครบทั้ง 3 โรงในไตรมาสนี้

ปรับประมาณการปี 2563 ลงเป็นขาดทุน -110 ล้านบาท
เราปรับประมาณปี 2563 ลงเป็นขาดทุน -110 ล้านบาท จากผลขาดทุนของโครงการงานขุดลอกตะกอน โดย 9M63 บริษัทมีผลขาดทุนรวมทั้งสิ้น -124 ล้านบาท ซึ่งเราประเมินว่าใน 4Q63 กำไรของบริษัทจะกลับมาอยู่ในระดับ 10-15 ล้านบาท จากธุรกิจไฟฟ้าที่มีรายได้สม่ำเสมอ และกำจัดขยะ และเรายังคงประมาณการกำไรปี 2564 ที่ 49 ล้านบาท

คงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมายที่ 0.53 บาท
คงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมายปี 2564 ที่ 0.53 บาท อ้างอิงวิธี PBV ที่ 0.56 เท่า (คงเดิม) เทียบเท่า -1SD ซึ่งเป็นระดับ Conservative โดยพื้นฐานปัจจุบันยังไม่มีความน่าสนใจเฉพาะตัวที่โดดเด่น แม้ว่าบริษัทจะมีเสถียรภาพมากขึ้นจากธุรกิจโรงไฟฟ้า (สัดส่วนรายได้ 35%) แต่ธุรกิจกำจัดขยะ (สัดส่วนรายได้ 62%) ยังมีความเสี่ยงของการแข่งขัน และธุรกิจก่อสร้างยังมีความไม่แน่นอนของรายได้

ความเสี่ยง : ความไม่แน่นอนของรายได้ธุรกิจกำจัดขยะและงานก่อสร้าง และข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลบริษัทและบริษัทในเครือ

เอกรินทร์ วงษ์ศิริ
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 055680
ekkarin@trinitythai.com

เรียบเรียง ประน้อม บุญร่วม
อีเมล์. reporter@efinancethai.com

Related Posts