ประชุมไตรภาคี ติดตามความคืบหน้า “ลำห้วยคลิตี้”

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) กรมควบคุมมลพิษ และชาวบ้านห้วยคลิตี้ จัดการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี “โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี” การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยงานนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มาร่วมรับฟังและหารือแนวทางการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ต่อไป

Related Posts