ระบบการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษา/แนะนำข้อมูลในการจัดการกากอุตสาหกรรมทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแก่ลูกค้าที่ใช้บริการสูงสุด

CONSULTATION

CONSULTATION