วิชาการเกษตร ร่วมพิธีทำลายวัตถุอันตราย 12 จังหวัด

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) พร้อม นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เป็นประธานในพิธีทำลาย พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร สื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการทำพิธีส่งมอบและทำลายวัตถุอันตราย โดยมีวัตถุอันตราย 35.5ตัน ของกลางในคดี 10 ตัน รวมทั้งสิ้น 45.5 ตัน จากสถานที่ทั้งหมด 12 จังหวัด ก่อนเข้ากระบวนการเผาทำลายโดยเตาเผาอุณหภูมิสูงของ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

Related Posts