เบตเตอร์รวมพลัง ต่อต้านคอรัปชั่น เดินหน้าองค์กรโปร่งใส

เมื่อวันที่เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ชาวเบตเตอร์รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกับกิจกรรมในโครงการ Better Group We Can Do Together เดินหน้าเป็นหนึ่งในองค์กรโปร่งใส นำโดย คุณ เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ใจความสำคัญคือให้พนักงานตระหนักถึงการคอรัปชั่นและการติดสินบนที่เป็นการกระทำอันมิควร ไม่ชอบธรรม ขาดความโปร่งใสและขาดความเชื่อมั่น ภายในงานการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของการเข้าร่วมงานและยังเห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของชาวเบตเตอร์ที่รวมพลังกันอีกด้วย

Related Posts