เบตเตอร์ฯ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยคุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กรรมผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมลงทะเบียนในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม ซึ่งทุกคนจะได้รับสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ และบัตรประจำตัวจิตอาสาสีฟ้า

Related Posts