เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จับมือ 2 กิจกรรม คว้าเหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับคัดเลือกรางวัลระดับเหรียญทอง และผ่านการประเมินเพื่อเตรียมเข้าสู่ระบบการอนุญาตโดยอัตโนมัติ (AI) ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
🎉ในประเภทกิจกรรมฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย (วิธีการกำจัด 073)
🎉ในประเภทกิจกรรมทำเชื้องเพลิงแข็งผสม Solid Blending (วิธีการกำจัด 042)
งานนี้ นางสาวอนินท์ จิรพัทธ์พงศกร หัวหน้าส่วนงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ นางสาวกุลชญา นันทสกุลการ หัวหน้าส่วนงานผลิตเชื้อเพลิงทดแทน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบจากนายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ด้วยโปรแกรม ZOOM เมื่อวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 509 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เปิดประสบการณ์ใหม่ แบบออนไลน์ สไตล์ New Normal ด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ลดความเสี่ยงต่างๆ เพื่อที่เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
   

Related Posts