เบตเตอร์ โชว์ศักยภาพคว้า “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม” INNOVATION THAILAND EXPO 2018

นายชัยพฤกษ์ ทองเปี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์บริหารและกำจัดกากอุตสาหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน)หรือ BWG เข้ารับมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรรับรอง ความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม (INNOVATION ORGANIZATION) ประจำปี 2561 จากการเป็นองค์กรที่มีการส่งเสริมทางด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน สำหรับ BWG ถือเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญและพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมให้สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Related Posts