เปิดบ้านต้อนรับ อัคคีปราการ เยี่ยมชม นวัตกรรมแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในเครือ Better Group เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (One Stop Service) ตั้งแต่กระบวนการคัดแยก ฝังกลบ บำบัด กำจัด และการนำกากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในด้านพลังงานทดแทน พร้อมกันนี้ยังเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า 9.4 เมกะวัตต์ จากพลังงานทดแทนแห่งแรกของประเทศ ณ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด จังหวัดสระบุรี

Related Posts