เปิดประตูต้อนรับ สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี เยี่ยมชมศูนย์บริหารฯ แบบครบวงจร

BWG เปิดบ้านต้อนรับคณะสำนักงานอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี ภายใต้โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำ และวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางศึกษาการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงงานได้นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย พร้อมทั้งเยี่ยมชมเทคโนโลยี และนวัตกรรมการบำบัด/กำจัด และนำกลับไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบพลังงาน ภายในศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี นับว่างานนี้สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เยี่ยมชมได้อย่างครบวงจร

Related Posts