โครงการเบตเตอร์ฯ ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จัด “โครงการเบตเตอร์ฯ ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ” กิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุและชุมชนโดยรอบพื้นที่ศูนย์ฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีสุขภาพความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ Better World Green จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ยังลงพื้นที่ช่วยเหลือ พูดคุย ให้กำลังใจ แก่ผู้สูงอายุ ผู้ติดเตียงและผู้พิการ ในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือระหว่างอนามัยห้วยแห้งและกลุ่มอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นับเป็นเรื่องราวดีๆที่ Better World Green ได้จัดขึ้นและหวังว่าโครงการเหล่านี้จะจุดประกายความคิดให้สังคมไทยคำนึงถึงผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง

Related Posts