โครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน” ในงาน “สุขสยาม รักษ์ ณ สายนํ้า”

คุณณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ และสื่อสารองค์กร บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (จำกัด) มหาชน ร่วมพิธีเปิดเทศกาลลอยกระทงในงาน “สุขสยาม รักษ์ ณ สายนํ้า” เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง ความเป็นวัฒนธรรมไทย พร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม ชั้น G

พร้อมกันนี้ภายในงาน “สุขสยาม รักษ์ ณ สายนํ้า” พบกับจุดดรอป โครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเก็บกระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ กระทงที่ย่อยสลายได้ รวมถึงขยะประเภทอื่นๆ อาทิ พลาสติก โฟม กระดาษ เศษไม้ เพื่อนําเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นพลังงานสะอาดต่อไป ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๐ พ.ย.๖๕

Related Posts