โครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน”

“BWG ได้เข้าไปให้ความรู้กับทั้งบริษัทคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้า ผ่านโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน” ที่เน้นเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกต้อง ทั้งการคัดแยกขยะ การขนส่งที่ถูกวิธี และการใช้ประโยชน์จากขยะที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำขยะเหล่านี้ไปแปรรูปเป็นก้อนเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกครั้ง ซึ่งมีหลายบริษัทให้การตอบรับเป็นอย่างดี
อาทิ บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม อยุธยา จำกัด , บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด เป็นต้น โดยขยะที่ไม่ใช้แล้วของบริษัทเหล่านี้จะมีการคัดแยกประเภทอย่างถูกต้อง เช่น ชุดยูนิฟอร์ม ขวดน้ำพลาสติก  ถุงพลาสติก ฯลฯ เป็นต้น

 

Related Posts