Better Group จัดงานเสวนาวิชาการ มอบความรู้แก่อุตสาหกรรมจังหวัด

Better Group เปิดบ้านต้อนรับ คณะอุตสาหกรรมจังหวัด และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมเสวนาวิชาการ “การหาแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร” ณ ศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (One Stop Service) อีกทั้งยังเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า 9.4 เมกาวัตต์ จากพลังงานทดแทนแห่งแรกของประเทศ ณ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา

Related Posts