“BETTER GROUP” ต้อนรับนักลงทุน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะอุตสากรรม

คุณชัยพฤกษ์ ทองเปี่ยม ผู้บริหารกลุ่มบริษัท “BETTER GROUP” ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมและโรงผลิตก้อนเชื้อเพลิง SRF เพื่อแสดงศักยภาพของทางเบตเตอร์ กรุ๊ปและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ซึ่ง “BWG” ถือเป็นผู้นำในด้านการให้บริการ การบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่การนำไปบำบัด กำจัด การนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ด้านพลังงานทดแทน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ได้รับมาตรฐานสากล ผ่านการรับรอง GMP และ HACCP ตอกย้ำความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงได้รับฟังทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท “BETTER GROUP” ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน ณ ศูนย์พลังงานทดแทน จ.พระนครศรีอยุธยา

Related Posts