BETTER Group ปันสุข ช่วยเหลือชาวสระแก้ว

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 63 BETTER GROUP ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสระแก้ว และ สำนักงานนิคมอุตสาห?กรรม?สระแก้ว นำโดยคุณศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ และคุณพรเพ็ญ เผ่ารัชตพิบูลย์ ร่วมจัดทำ”ตู้ กนอ. ปันสุข” มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคใส่ตู้ ปันสุข อาทิเช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาล ปลากระป๋องเป็นต้น เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวสระแก้วที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รับมอบสิ่ง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด?สระแก้ว และนอกจากนี้ ยังมอบถุงยังชีพจำนวน 200 ถุงในกับชาวบ้านตำบลป่าไร่ ภายใต้โครงการปันน้ำใจช่วยภัยโควิด-19 พร้อมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าไร่

Related Posts