BETTER GROUP สนับสนุนเครื่องดื่ม

BETTER GROUP นำโดย บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัทเบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด และ บริษัทรีคัฟ เวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่อำเภอนครหลวง ในการจัดตั้งจุดตรวจ / จุดสกัด / ด่านตรวจในระดับอำเภอ จำนวน 2 จุดหลักได้แก่จุดแยกตึกส้ม และจุดป้อมตำรวจวัดสามไถ ในช่วงเวลา ระหว่างวันที่ 7-31 มกราคม 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอนครหลวง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และอาสากู้ภัย ในการคัดกรองการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดพร้อมอธิบายถึงมาตรการการคัดกรองการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดของผู้ที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยมอบผลิตภัณฑ์ น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง และอาหารแห้ง เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างประโยชน์ สร้างความสุข และแบ่งเบาบรรเทาความเดือดร้อนให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Related Posts