BETTER ME ส่งเสริมมาตรการ จัดสัมมนากฎหมายการควบคุม

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริษัท เบตเตอร์ มี จำกัด กลุ่มบริษัทในเครือ Better Group ร่วมส่งเสริมมาตรการกฏหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา นำโดย คุณสมบัติ พลบุตร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เบตเตอร์ มี จำกัด พร้อมทีมงานเข้าร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณ ประเสริฐ โฆษิตพิรุณ อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขึ้นเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน พร้อมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณ นพลักษณ์ ศุภธนสินเขษม ผู้อำนวยการกลุ่มมลพิษดิน กองส่งเสริมเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมโรงงาน ขึ้นบรรยายให้ความรู้กับผู้ประกอบการกว่า 70 โรงงาน เรียกได้ว่าเต็มอิ่มและอัดแน่นและพร้อมก้าวสู่การปฏิบัติตามกฏหมายอย่างถูกต้อง

Related Posts