BWG คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่สี่

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 คุณณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและสื่อสารองค์กร บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียกได้ว่าถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่ตอบแทนความมุ่งมั่นและสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง สำหรับรางวัล Thailand Sustainability Awards 2018 มอบแก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment 2018 หรือรายชื่อ”หุ้นยั่งยืน” โดยสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาว

รางวัล Thailand Sustainability Investment หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2018 ต่อเนื่องปีที่ 4 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดดเด่นคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

Related Posts