BWG จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน`เอิร์ธ เท็คฯ` ให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 40 ต่อ 1

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -30 มิ.ย. 63 9:16: น.
  BWG จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ‘เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์’ ให้ Pre-emptive Right จำนวน 95,802,973 หุ้น อัตราส่วนที่ 40:1

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ให้กับผู้ถือหุ้นของ BWG(Pre-emptive Right) ในอัตราส่วน 40 ต่อ 1 รวมจำนวนหุ้นจัดสรรทั้งหมด 95,802,973 หุ้น

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น BWG ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น 13 ก.ค.63 (Record date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB) 10 ก.ค. 2563

ลักษณะธุรกิจของ BWG
ให้บริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปรับคุณภาพและฝังกลบสิ่งปฏิกูลที่เป็นอันตราย บำบัดน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน

เรียบเรียง จำเนียร พรทวีทรัพย์
อนุมัติ อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร

Related Posts