BWG ตอกย้ำเป็นปีที่ 4 กับ ESG 100

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรียน จำกัด(มหาชน) หรือBWG เข้ารับรางวัล ESG100 Certificate 2018 จาก ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่เป็น 1 ใน 100 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีผลประกอบการโดดเด่น อีกทั้งให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) โดยปีนี้ BWG รับรางวัล ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แสดงให้เห็นถึงการสร้างความเชื่อมั่น และตอบโจทย์การลงทุนที่ยั่งยืน ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Related Posts