BWG มอบความรู้ผ่านวิทยุชุมชน ช่วงCOVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ หรือ COVID-19 โดยศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงการป้องกันความปลอดภัยตลอดจนสุขอนามัยของชุมชนที่อยู่รอบบริเวณศูนย์บริหารฯ จึงร่วมกับคลื่นวิทยุ FM 103.75 MHz “ลูกทุ่ง MODERN ชุมชน” จัดให้ความรู้กับชุมชนผ่านเสียงตามสายวิทยุชุมชนโดยมีเนื้อหาสาระดีๆที่เหมาะกับสถานการณ์ในช่วงนี้ อาทิ เช่น การแยกขยะอย่างถูกวิธี การปฏิบัติตัวในช่วง COVID-19 ผ่านคลื่นวิทยุ FM 103.75 MHz “ลูกทุ่ง MODERN ชุมชน” ในเวลา 19.00 น. ทุกวันอังคารและพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ โดย DJ วิว ตัวแทนของชาวเบตเตอร์ เพื่อให้ชาวจังหวัดสระบุรีได้รับความรู้ เนื้อหาสาระดีๆ พร้อมความสนุกและความบันเทิงผ่านเสียงตามสายวิทยุชุมชน

Related Posts