BWG ร่วมส่งเสริมความรู้ใน “การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18”

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน “การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18” ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ยังมีการประชุมวิชาการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยมีหัวข้อ อาทิเช่น เตาเผาขยะติดเชื้อแบบหมุน ปลอดไดออกซิน การกำจัดสีจากน้ำเสียอุตสาหกรรม เป็นต้น งานนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมกันอย่างมาก

Related Posts