BWG ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการ “อุตสาหกรรมกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นอกจากการดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมแล้ว BWG ยังคงดูแลการดำเนินงานไปพร้อมๆกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และยังมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสิ่งดีๆคืนกลับสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการ “อุตสาหกรรมกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(เห็ดตับเต่า) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภายในงานมีทั้งผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชนกว่า 19 บริษัท ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานในการเปิดงาน โดยภายในงานมีทั้ง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ นักเรียน และประชนในพื้นที่กว่า 500 คน เข้าเยี่ยมชนนิทรรศการ ซึ่งภายในงานมีทั้งเกม สาระความรู้เกี่ยวกับการประกอบกิจการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และของรางวัลมากมาย เรียกได้ว่านอกจากจะได้สาระความรู้และความสนุกแล้วยังได้ของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับไปกันอีกด้วย

Related Posts