BWG เดินหน้าสร้างสังคมไร้มลพิษ “สอนน้องแยกขยะ ลดมลพิษ ลดโลกร้อน”

ประเดิมครึ่งปีหลังนี้ด้วยโครงการดีๆ ที่ BWG สรรค์สร้าง “สอนน้องแยกขยะ ลดมลพิษ ลดโลกร้อน” งานนี้นอกจากจะรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีแล้ว ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับน้องๆ ได้รู้ถึงความสำคัญและแก้ไขปัญหาขยะ โดยเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2561ที่ผ่านมา เริ่มต้นเดินทางไปพบปะน้องๆในโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว และโรงเรียนวัดบุรีการาม ต.ห้วยแห้ง จังหวัดสระบุรี ส่งมอบความรู้ ความสนุก และเสียงหัวเราะ กันอย่างถ้วนหน้า

Related Posts