BWG เปิดตลาด “Better Market” ส่งเสริมอาชีพ

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม จัดโครงการ “Better Market” ร่วมส่งเสริมการสร้างอาชีพ และสนับสนุนผลผลิตในชุมชนโดยรอบพื้นที่ศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยภายในงานมีร้านค้าและสินค้าจากชุมชนใกล้เคียง และพนักงานชาวเบตเตอร์ฯ อาทิ ไข่ไก่ จากโครงการแจกพันธุ์ไก่ไข่(ลูกเจี๊ยบ) เลี้ยงไก่ไว้ขาย, พืชผักสวนครัว, ผลิตภัณฑ์ OTOP จากชุมชน และอีกมากมายให้ได้จับจ่ายจนกระเป๋าแบนกันเลยทีเดียว

Related Posts