คณะผู้บริหาร บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ เปิดบ้าน RECOVERY PROJECT ต้อนรับนักลงทุนจาก Shibata Corporation Co., Ltd. จากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยี และนวัตกรรมการจัดการแบบ Circular Economy พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำหรับโครงการ RECOVERY PROJECT ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การผลิตก้อนเชื้อเพลิงจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่เป็นอันตราย (SRF) ระบบบำบัดน้ำเสีย (ของเหลว) การคืนสภาพ กรด-ด่าง ในน้ำ และการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกากอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่ถูกตามหลักวิชาการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนในการดำเนินธุรกิจ ตอกย้ำความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ ที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม