BWG … เปิดบ้านเพื่อการเรียนรู้ กับ”โครงการเยื่ยมบ้านเบตเตอร์”เข้าสู่ปีที่12

ก้าวเข้าสู่ปีที่12 อย่างเป็นทางการ กับการเปิดบ้านสร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ให้น้องๆ ลูกเสือ-เนตรนารีที่น่ารัก จาก 6 โรงเรียน กลุ่มตำบลห้วยแห้ง โรงเรียนโดยรอบพื้นที่ศูนย์บริหารฯ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จ.สระบุรี เยี่ยมชมกระบวนการดำเนินงาน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ“เยี่ยมบ้านเบตเตอร์ฯ รุ่นที่ 12” ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์บริหารฯ จ.สระบุรี เรียกได้ว่าเหล่าพี่ๆ เบตเตอร์เตรียมความพร้อมสร้างความสนุกสนานเข้มข้นไม่แพ้ปีที่ผ่านๆมา ไม่ว่าจะเป็นการพาน้องๆ ตะลุยศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีการจัดการกากอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์จากขยะอุตสาหกรรมให้เกิดความคุ้มค่าในรูปแบบเชื้อเพลิง RDF และการเสริมสร้างและปลูกฝังให้น้องๆ มีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ผ่าน 4 ฐานกิจกรรมหลัก… ความสนุกสนานจะเป็นอย่างไร ไปชมภาพกิจกรรมมาพร้อมกันเลย…

Related Posts