BWG เปิดบ้าน พาทัวร์ครบวงจร

BWG เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักศึกษาพร้อมคณาจารย์และบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารการจัดการกากอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าขยะจากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี เพื่อศึกษากระบวนการกำจัดของเสีย รวมถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรม การจัดการกากอุตสาหกรรม ตั้งแต่การบำบัด การกำจัด และการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ทางด้านพลังงานทดแทน เรียกได้ว่า สร้างประสบการณ์ และความสนใจ จากน้องคณาจารย์ ได้เป็นอย่างดี

Related Posts