BWG โชว์ผลงาน.. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

จบไปเป็นที่เรียบร้อยกับ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมี คุณอัครวิทย์ ขันธ์แก้ว รับหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โชว์ผลประกอบการและการเติบโตด้านต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งรายงานทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นอย่างท่วมท้น

Related Posts