หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)  • Version
  • Download 37
  • File Size 206.96 KB
  • File Count 1
  • Create Date 04/10/2023
  • Last Updated 04/10/2023