BWG ผนึกกำลังพันธมิตรในความร่วมมือโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน”

ดร.สิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน” โดยมี คุณพรเพ็ญ เผ่ารัชตพิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ, คุณศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และพันธมิตร 8 องค์กรชั้นนำให้การต้อนรับ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในความร่วมมือกับโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน” ที่มุ่งเน้นให้ขยะ หรือเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ได้มีการกำจัดอย่างถูกวิธี กลับคืนสู่กระบวนการรีไซเคิลสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไปเป็นพลังงานทดแทน ณ บริเวณ Zpotlight ชั้น G ศูนย์การค้า ZPELL@Futurepark
.
สำหรับโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน” ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ในการรณรงค์และให้ความรู้ในการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผสานความร่วมมือในการรณรงค์ “แยกที่บ้าน ฝากทิ้งที่เรา” ซึ่งมีจุดรับ (Drop Point) กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ทั้ง 9 จุด ได้แก่ อาคาร BETTER GROUP บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน), ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค, มูลนิธิกระจกเงา, มูลนิธิบ้านนกขมิ้น, กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และวัดจากแดง โดยสิ่งของที่สามารถรับได้คือ ขยะประเภทพลาสติก ผ้า กระดาษ ยาง ไม้ หนัง เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการส่งขยะกลับบ้าน : 083-540-7844
#BWG
#ส่งขยะกลับบ้าน
#แยกที่บ้านฝากทิ้งที่เรา

Related Posts