RECOVERY PROJECT เปิดบ้านต้อนรับสำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม เยี่ยมชมระบบการจัดการพลังงานทดแทนแห่งแรกของประเทศ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมและศึกษางานระบบ RECOVERY PROJECT  ณ นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีคณะผู้บริหาร เบตเตอร์ กรุ๊ป ให้การต้อนรับ

สำหรับ กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร และครอบคลุมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การบำบัด กำจัด และการนำกลับไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมโชว์ศักยภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานเชื้อเพลิงจากกากอุตสาหกรรม SRF (Solid Recovery Fuel) ระบบบำบัดน้ำเสีย (ของเหลว) การคืนสภาพ กรด-ด่าง ในน้ำ และการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกากอุตสาหกรรม นับเป็นระบบการจัดการที่ถูกหลักตามหลักวิชาการและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม.

Related Posts