RECOVERY PROJECT เปิดบ้านโชว์ศักยภาพ ต้อนรับคณะนักลงทุน

RECOVERY PROJECT เปิดบ้านโชว์ศักยภาพ ต้อนรับคณะนักลงทุนหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการแบบ Circular Economy โดยมี คุณณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ กรรมการ และรองผู้จัดการ เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเหล่านักลงทุน ณ นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับโครงการ RECOVERY PROJECT ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การผลิตก้อนเชื้อเพลิงจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่เป็นอันตราย (SRF) ระบบบำบัดน้ำเสีย (ของเหลว) การคืนสภาพ กรด-ด่าง ในน้ำ และการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกากอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่ถูกหลักตามหลักวิชาการ เพื่อให้คณะนักลงทุนเกิดความเข้าใจ ตอกย้ำความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างความสนใจต่อคณะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเป็นอย่างมาก

Related Posts