BWG wins Asia Responsible Enterprise Awards 2019 (AREA 2019)

ตอกย้ำความสำเร็จกับรางวัล Asia Responsible Enterprise Award 2019 (AREA 2019) สาขา Green Leadership “Green Energy From Industrial waste” ที่จัดขึ้นโดย Enterprise Asia ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม งานนี้ คุณภัทร เหลืองวิริยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนชาว BWG ขึ้นรับรางวัลและยังเข้าร่วมประชุม International CSR summit 2019 ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในภูมิภาคซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความเข้าใจในการทำ CRS ณ โรงแรม ฮิลตัน ไทเป ซินป่าน ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา

Related Posts